vase

etsy.com 6
zeppy.io 1

Merino wool vase | Etsy

Hypoallergenic felt | Etsy

Thick walled vase | Etsy

Oeko tex certified wool felt | Etsy

Studio 82 by Studio82Degrees on Etsy

80mm stem - Zeppy.io

Blumenvase aus filz | Etsy